برچسب: عملکرد

گزارش عملکرد کامپیوتر

مورد مهمی که در آموزش بایستی در نظر گرفته شود، این است که هدف از آموزش، تبدیل دانش آموزان به طراحان وب و طراحان موبایل و یا توسعه دهندگان بازی نیست. بلکه هدف ما از آموزش بایستی بر شفاف سازی نحوه عملکرد تکنولوژی و ارتباط آن با ابعاد وسیعی از دنیای واقعی متمرکز گردد. از […]

Read More
X