ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

دبستان غیر دولتی تمام هوشمند علم آفرین رشت

آموزش اکتشافی

«اگر دانش آموزی برای رسیدن به حقیقت سه روز وقت صرف کند، بهتر از آن است که معلم به مدت پانزده دقیقه برای او توضیح بدهد» ژان پیاژه

مدرسه

«مدرسه محل زندگی است،نه محل آمادگی برای زندگی»

خانه مهر و محبت

می خواهیم مدرسه ی ما جایی باشد که کودکان در خانه دلتنگش باشند چرا که در آن دوستانی دارند که با هم شادی آموختن را تجربه می کنند

چرا در

ثبت نام کنیم!

دبستان هوشمند علم آفرین از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را با هدف نوآوری در آموزش و ایجاد فضایی صمیمی با معلمینی خلاق آغاز نمود

نوآوری در روش های نوین تدریس
پرورش خلاقیت و قدرت تفکر
مدرن ترین ابزار آموزش در محیطی استاندارد
ورود به پنل آموزش آشنایی با کادر آموزشی